Valgtid

De fleste vet nok at vi redder hjemløse kjæledyr i Bodø og omegn, men den innsatsen vi gjør kommer ikke av seg selv. 

Vi i DBNB er en del at et større hjul, og nå på vårparten har vi årsmøte i alle lokalavdelinger og i mai er det landsmøte. Dyrebeskyttelsen Norge har ca. 9000 medlemmer og aktiviteten er fordelt på rundt 30 lokalavdelinger. I Bodø er det 200 betalende medlemmer, og om lag 30 aktive frivillige.  

Som medlemsorganisasjon er det aktiviteten i lokalavdelingene som former våre overordnede retningslinjer. Dette skjer på landsmøtet, hvor vedtekter og etisk plattform utformes fra år til år. I tillegg møtes vi og utveksler erfaringer fra nord til sør. Det er veldig store forskjeller mellom lokalavdelingene. De store avdelingene ligger naturlig nok i de store byene, og jo lengre nord du kommer desto større områder og avstander skal dekkes. I Bodø dekker vi i praksis hele Salten, men prioriterer det som er nærmest eller mest akutt. 

mars har vi årsmøte for 2017 og valg for 2018. Dette er en periode hvor jungeltelegrafen går varm, men på en positiv måte. Som frivillig organisasjon er det ikke normalt at folk ønsker verv. Ansvar, nye oppgaver og forventninger kan virke skremmende om man aldri har vært borti denne type arbeid før. Nå ser det imidlertid ut som om at vi har nok folk i 2018 også. Interressen er økende og det er veldig bra.

Styrets arbeid er regulert i vedtektene. Styret har det overordnede ansvaret for den daglige driften og for økonomien. Når man da omsetter for ca. en million i året skal man gjøre sitt som styremedlem for å ha oversikt og for å bidra med inntektsarbeid. I tillegg skal styret knytte til seg et nettverk som hjelper til med å holde hjulene i gang. Nå er vi bare damer i styret, og kan fort prate oss litt vekk på møtene, men stemningen er god og vi har enkle demokratiske prinsipper å forholde oss til. Vi må ikke være enige, men det vi vedtar blir sånn.