NY INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 I DYREBESKYTTELSEN NORGE BODØ

Dato: 25. juni 2020
Tidspunkt: 18:00 
Sted: Tusenhjemmet, Prinsens gate 130

På grunn av Covid-19 ble årsmøtet som var berammet til den 12. mars utsatt. Etter nye retningslinjer fra myndighetene har vi nå anledning til å gjennomføre årets årsmøte. På grunn av reglene om avstand, må vi denne gangen be om påmelding via e-post innen 16. juni. 

Bare medlemmer har adgang til årsmøtet. Unntak er inviterte foredragsholdere og eventuelle observatører. Alle individuelle medlemmer av Dyrebeskyttelsen Norge som har fylt 15 år, og som har betalt medlemskontingent for både foregående år og inneværende år, senest 2 uker før årsmøtet, har stemmerett på årsmøtet.

Saker til årsmøtet må meldes inn på e-post innen 11. juni. Endelig innkalling, saksliste og årsmøtepapirer vil bli lagt ut her innen 18. juni.