Innkalling til årsmøte i Dyrebeskyttelsen Norge Bodø

Sted: Tusenhjemmet
Dato: 19.02.2019
Klokken 18:00

Kun betalende medlemmer, kandidtater innstilt til valg av valgkomiteen, eller inviterte foredragsholdere har tilgang til møtet.

Saksliste, årsberetning for 2018 med regnskap for 2018 og budsjett for 2019 gjøres tilgjengelig her på vår nettside dbnb.no en uke før møtet.

Velkommen!

Mvh Styret