Endelig innkalling til årsmøte i Dyrebeskyttelsen Norge Bodø

Sted: Tusenhjemmet i Prinsens gate 130 i Bodø, rom «Kjerringøy» i 2. etasje.
Tid: Torsdag 8. mars 2017 kl. 18.00 – 20.00
Alle medlemmer er invitert. Vi oppfordrer medlemmer om å gi beskjed om deltagelse på årsmøtet på e-post eller telefon 400 91 129.

Saksliste:
Sak 1      Åpning med valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere og tellekomitè
Sak 2     Godkjenning av innkalling
Sak 3     Godkjenning av dagsorden
Sak 4     Årsmelding
Sak 5    Handlingsplan
Sak 6     Budsjett for 2018
Sak 7     Revidert regnskap
Sak 8     Innkomne saker – ingen.
Sak 9     Valg av leder, styre, varamedlemmer, samt valgkomité og revisor
Sak 10   Avslutning

Vel møtt!

Sakspapirer kan du laste ned her:

Årsmøte 2018 – sakspapirer