ENDELIG INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DYREBESKYTTELSEN NORGE BODØ

Dato: 25. juni 2020
Tidspunkt: 18:00
Sted: Tusenhjemmet, Prinsens gate 130

På grunn av Covid-19 er tidligere annonsert påmeldingsfrist nå utløpt.

Saksliste:
Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2 Valg av møteleder, tellekorps og medlemmer som signerer protokoll
Sak 3 Årsmelding for 2019
Sak 4 Handlingsplan for 2020
Sak 5 Revidert regnskap og revisors beretning for 2019
Sak 6 Revidert resultatregnskap
Sak 7 Budsjett 2020
Sak 8 Innkomne saker
Sak 9 Valg av leder, styre, varamedlemmer samt valgkomité og revisor

Last ned sakspapirer her:
Årsmøte 2020 – sakspapirer