ÅRSMØTE 2020 ER UTSATT INNTIL VIDERE PÅ GRUNN AV COVID-19

Dato: 12. mars 2020
Tidspunkt: 18:00
Sted: Tusenhjemmet, Prinsens gate 130

Bare medlemmer har adgang til årsmøtet. Unntak er inviterte foredragsholdere og eventuelle observatører. Alle individuelle medlemmer av Dyrebeskyttelsen Norge som har fylt 15 år, og som har betalt medlemskontingent for både foregående år og inneværende år, senest 2 uker før årsmøtet, har stemmerett på årsmøtet.

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, tellekorps og medlemmer som signerer protokoll.
 3. Årsmelding for 2019
 4. Handlingsplan for 2020
 5. Reviderte regnskap for 2019
 6. Budsjett for 2020
 7. Innkomne saker
 8. Valg av tillitsvalgte
  ● Årsmøtet velger leder, styre og varamedlemmer
  ● Årsmøtet velger valgkomité
  ● Årsmøtet velger revisor

Vel møtt!