ENDELIG INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DYREBESKYTTELSEN NORGE BODØ

Sted: Tusenhjemmet
Dato: 19.02.2019
Kl: 18:00

Alle medlemmer er invitert. Vi oppfordrer medlemmer om å gi beskjed om deltagelse på årsmøtet på e-post eller telefon 400 91 129.

Saksliste:
Sak 1      Åpning med valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere og tellekomitè
Sak 2     Godkjenning av innkalling
Sak 3     Godkjenning av dagsorden
Sak 4     Årsmelding
Sak 5    Handlingsplan
Sak 6     Budsjett for 2019
Sak 7     Revidert regnskap
Sak 8     Innkomne saker – ingen.
Sak 9     Valg av leder, styre, varamedlemmer, samt valgkomité og revisor
Sak 10   Avslutning

Vel møtt!

Sakspapirer kan du laste ned her:
Årsmøte 2019 – sakspapirer