Endelig innkalling til årsmøte for 2016 – Dyrebeskyttelsen Norge Bodø

Sted: Tusenhjemmet i Prinsens gate 130 i Bodø, rom «Kjerringøy».
Tid: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18.30.
Alle medlemmer er invitert. Vi oppfordrer medlemmer om å gi beskjed om deltagelse på årsmøtet på e-post eller telefon 400 91 129.

Saksliste:
Sak 1      Åpning med valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere og tellekomitè
Sak 2     Godkjenning av innkalling
Sak 3     Godkjenning av dagsorden
Sak 4     Årsberetning
Sak 5     Revidert regnskap
Sak 6     Budsjett for 2017
Sak 7     Handlingsplan
Sak 8     Innkomne saker – ingen.
Sak 9     Valg av leder, styre, varamedlemmer, samt valgkomité og revisor
Sak 10   Avslutning

Vel møtt!

Sakspapirer kan du laste ned her:

Årsberetning 2016
Resultat og balanse 2016 og budsjett 2017

Handlingsplan for 2017
Valgkomiteens innstilling til nytt styre
Valgkomiteens kommentar
Styrets innstilling til ny valgkomité
Valg av revisor